630724 01

ซีพี ออลล์ มอบแอลกอฮอล์เจลเพื่อสู้ภัย COVID-19

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บมจ. ซีพี ออลล์ นำโดย คุณชัยรัตน์ จันทะแสง รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก ซีพี ออลล์ เดินทางเข้าพบ รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อทำการมอบแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”