630811 08

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” วันที่ 12 สิงหาคม 2563

          โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์