610916 01

PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน

 เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน PEAT2018 นำโดยอาจารย์ประเสริฐศึก สายพวรรณ์ รองประธานโครงการฯ ได้นำคณะทำงานเข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน “Wise 16th Overseas Property & Immigration & Investment Exhibition” โดยจัดขึ้นที่ Shanghai International Convention Center ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

          โดยมีบริษัท ยูนิเวอร์ซัล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ประสานงานหลัก นำโครงการอสังหาริมทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัลจากงานประกวด Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่16 แล้ว ถือเป็นงานนิทรรศการขนาดใหญ่ที่รวมเอาอสังหาริมทรัพย์จากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมแสดงให้กับผู้ที่มีความสนใจในด้านที่อยู่อาศัยและการลงทุน และถือเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยทางหนึ่งอีกด้วย