630828 01

โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญหาโกเมศ อธิการบดี นำการเสวนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทรภูวสมศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์