ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

 รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เข้ารับรางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประเภทผู้บริหารดีเด่น ซึ่งจัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร