เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0”

เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0”

คลองแสนแสบ นิด้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีเสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” ในงาน “คู คลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวันอนุรักษ์คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม เขตมีนบุรี