ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต"

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง “6 คลอง 6 กลุ่มเขต”

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง 6 คลอง 6 กลุ่มเขต เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม

          ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การล้างทำความสะอาดทางเท้าริมคลองแสนแสบ ล้างทำความสะอาดท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เทปุ๋ยหมักชีวภาพ ปรับภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ และทาสีสัญลักษณ์ทางจักรยาน เป็นต้น