630922 06

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart”

 สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ร่วมกับ UOB Bank จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” ยกระดับธุรกิจไทย ก้าวไกลไปกับ Alibaba โดย คุณชภัฏศา บุพทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ ALIBABA.COM Feyverly Co., Ltd. ให้ความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce แนะนำการสมัครใช้ Alibaba

รวมถึง ทำ workshop เป็นรายบุคคล สอนการลงสินค้า ขึ้นขายบน Alibaba และ Biz Smart  โดยคุณพิษณุ หิรัญพฤกษณ์ BB Senior Team Leader 3 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์