631018 05

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน

  โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการฯ จัด “โครงการศึกษาดูงาน การพัฒนาชุมชนยั่งยืน” ขึ้น ณ กิจการเพื่อสังคม ตำบลผาปัง จ.ลำปาง

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน พร้อมกับ นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม, สำนักการระบายน้ำ, ชุมชนเขตคันนายาว และ เขตประเวศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้ ถึงแนวทางและวิธีการสร้าง และพัฒนาตามแนวทางของผาปังโมเดล เพื่อสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือ ในพื้นที่ของตนในด้านต่างๆ ได้ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านการทำ กิจการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563