631020 01

แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนสถาบันเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเอดส์ มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งวัดพระบาทน้ำพุ ภายใต้โครงการ “NIDA USR” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ