640807 04

‘นิด้า’ พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยนั้น 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ของศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระดับอำเภอ (Community Isolation) เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม ห่างไกลจากชุมชน มีอาคารสถานที่กว้างขวาง สะอาด และสะดวกสบาย สามารถบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเปิดให้บริการเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ระดับอำเภอ (Community Isolation) ได้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 เตียง โดยอยู่ในความดูแลของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสีคิ้ว และอำเภอสีคิ้ว ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทำการเปิดรับผู้ป่วย COVID-19 ไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง