โครงการประกวดคลิปสั้น ต่อยอดองค์ความรู้กับ "นิด้า" ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน "1 Day with SDGs" ใน 1 วันของคุณ

โครงการประกวดคลิปสั้น ต่อยอดองค์ความรู้กับ “นิด้า” ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน “1 Day with SDGs” ใน 1 วันของคุณ

รายได้จาก Reels ตกก็ไม่เป็นไร หันมาส่งผลงานชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 15,000 บาทกันมั้ย ?‼

??? สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวน Vlogger, Content Creator หรือผู้ที่หลงใหลในการทำคลิปสั้นผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ มาร่วมต่อยอดองค์ความรู้ด้าน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ

? โครงการประกวดคลิปสั้น ต่อยอดองค์ความรู้กับ “นิด้า” ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
? ภายใต้หัวข้อ “1 Day with SDGs” ใน 1 วันของคุณ เราสามารถช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง ?
? ถ่ายทอดในรูปแบบคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที
? โดยคลิปที่นำเสนอ จะต้องเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก “นิด้า” กับ Playlist “‘นิด้า’ ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ที่เผยแพร่ผ่านทาง YouTube
? รับชมคลิปทั้งหมด ได้ที่ https://youtube.com/playlist?list=PLpxNqcRGjD3or8piZ_CcWFDzMvKTrWP5j

‼ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัลสูงสุดถึง 15,000 บาท ‼

? เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2566
? กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ได้ที่
Link : https://forms.gle/rTvD9H55uugLXmVj6

?สามารถส่งผลงานได้ที่
? e-mail: nidacontest@gmail.com
⌛️ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ⌛️
** ขอสงวนสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 คลิป เท่านั้น **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
? โทร. 02-727-3449
? e-mail: nidacontest@gmail.com


หลักเกณฑ์การประกวด

1.เนื้อหาคลิปสั้นมีความยาว 3 – 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)

2.ขอบเขตของเนื้อหาในการจัดทำคลิปต้องมีการอ้างอิงหรือต่อยอดองค์ความรู้จากคลิป SDGs ของนิด้าที่มีการเผยแพร่ผ่านทาง YouTube : NIDA Thailand
Playlist “นิด้า” ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
โดยสามารถเลือก Content ตามที่สนใจจากทั้งหมด 36 คลิป มาจัดทำเป็นคลิปสั้นที่สามารถสื่อสาร หรือถ่ายทอดเรื่องราวให้เห็นเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย ภายใต้หัวข้อ “ 1 Day with SDGs ”

3.รูปแบบคลิปแนวตั้ง อัตราส่วน 9 : 16 ความละเอียดของไฟล์ 1080 x 1920 pixel ไม่ติดลายน้ำ อัปโหลดไฟล์คลิปลง Google Drive ประเภทไฟล์ MP4

4.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

5.จำกัดสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่านต่อ 1 คลิป

6.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยทางผู้จัด โครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

7.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

8.คลิปที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

9.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ สามารถนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้ หากผู้ใดมีความประสงค์จะนําไปใช้ต้องได้รับการอนุญาตจากสถาบันฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

11.สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงาน

  • ส่งผลงานประกวดคลิปสั้น โดยอัปโหลดคลิปผ่าน
  • Google Drive และส่งลิงก์มาที่อีเมล
  • nidacontest@gmail.com พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และหัวข้อคลิปสั้นมาทางอีเมลด้วย

เกณฑ์การตัดสินผลงาน (คะแนนรวม 100 คะแนน)

  • ความถูกต้องของเนื้อหา/ระยะเวลาของคลิป 40 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • เทคนิคการเรียบเรียง ถ่ายทอดเนื้อหา 20 คะแนน
  • เทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อ และความน่าสนใจของคลิป 20 คะแนน

ตัดสินโดย : คณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟสที่ 2


#NIDAThailand #WISDOMforSustainableDeveloment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #NIDAContest #1DaywithSDGs #1วันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน