อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้”

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้”

หัวข้อ ”ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายไทย จากการทำสัญญาอัจฉริยะผ่านระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน”

• ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM และผ่าน Facebook live : LawNIDA

• วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 -19.00น.

• สแกน QR Code ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียด 

คุณวรลักษณ์  โทร. 088 022 6789

Line : @lawnida

#LawNIDA #NIDA #NIDAThailand