ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 และใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องจัดเลี้ยง (ชั้นล่าง) อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์